How to Prepare Your Research Budget

You can Download file here

 

חוקרים יקרים,

בדפי המידע שלהלן תמצאו מידע שיסייע בידיכם לתכנן את תקציבי מחקר שלכם ולנהלם על צידו הטוב ביותר. לקבלת מידע והסברים נוספים ניתן לפנות ל:

שם

תפקיד

תחום אחריות

טלפון

דוא"ל

סוזן אמינפור

ממונה על המחקר

ראש מדור חוזים , תקציבים ובקרה, ואחראית על ניהול חוזי מחקר מטעם קרנות חוץ ישראליות

2549 (8240549- 04)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מיכל זך

מרכזת מחקרים

אחראית על ניהול חוזי מחקר מטעם קרנות ישראליות (כולל ISF)

8148

(8288148- 04)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לילך ארזי

מרכזת תחום שכר ומלגות

אחראית על שכר, מלגות, תוספות מחקר, העברות תקציביות, נסיעות חוקרים לחו"ל וקופות קטנות – מקרנות חוץ ישראליות

3505

(04-8249505)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

כרמית כהן

מרכזת תחום תשלומים לספקים ורכש

אחראית על כלל הרכש, שריונים, החזרי הוצאות והזמנות חוקרים מחו"ל – מקרנות חוץ ישראליות

3024

(04-8249024)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ענבל מזרחי

אחראית תחום חוזים ותקציבים פנימיים

אחראית על ניהול תקציבי מחקר פנימיים וטיפול שוטף בתקציבי מכונים ומרכזים

2566

(04-8240566)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מריה קורבטוב

עוזרת למרכזת מחקרים

אחראית על שכר, מלגות, רכש, קופות קטנות והחזרי הוצאות – מקרנות ישראליות

3240

(04-8249240)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אסנת שפילברג

אחראית דוחות ודיווחים

אחראית על דו"חות מדעיים וכספיים ודיווחים תקופתיים

8652

(04-8288652)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

את הטפסים הרלוונטיים תמצאו באתר רשות המחקר: http://ra2.haifa.ac.il

תחת הכותרת : Forms / Guidelines

ההנחיות מבוססות על נהלי אוניברסיטה, ביניהם נוהל ניהול חוזים ותקציבים חוץ אוניברסיטאיים למחקר שמספרו 1550-010.

ב ה צ ל ח ה!

סוזן אמינפור

ממונה על מחקר


הקדמה

דף מידע – תכנון וניהול תקציבי מחקר

 

רשות המחקר מעניקה שירותים שונים לחוקרים בכל הנוגע להגשת הצעות מחקר וניהול תקציבי מחקר לאחר הזכייה. בדפי מידע שלהלן תוכלו למצוא מידע הנוגע להכנת תקציב מחקר ולניהולו.

 

א. הכנת תקציב מחקר לקראת הגשת הצעת מחקר: החוקר מוזמן לגשת לממונה על מחקר ולמרכזת מחקרים ולהיעזר בהן להכנת תקציב מחקר המבטא את צרכי המחקר ותואם את נהלי קרנות מחקר שונות. הכנת התקציב מחייבת את שיתוף הפעולה של החוקר אתנו ודפי המידע שלהלן מיועדים לעזור לחוקר לקראת המפגש. הכנת תקציב מחקר, בעצה אחת עם רשות המחקר, תחסוך בעתיד בעיות רבות לחוקר, כגון התעסקות בנושא של תקורה או הפסד תוספת שכר (תוספת מחקר א').

 

ב. ניהול תקציב המחקר: לאחר הזכייה בתקציב מחקר, רשות המחקר דואגת לפתיחת סעיף תקציבי למחקרו של החוקר באגף הכספים ומסייעת לו לנהל את המחקר בהתאם לנוהלי האוניברסיטה והנחיות הקרנות השונות.

 

- פתיחת סעיף התקציבי באגף הכספים: לאחר הזכייה בתקציב המחקר, רשות המחקר מקבלת מהקרן התומכת במחקר חוזה או מסמך התקשרות המסכם את תנאי התקשרות בין שני המוסדות ואת חובות וזכויות שני הצדדים. חוזה המחקר / מסמך התקשרות עובר תהליכי בדיקה ואישור שונים וארוכים, ביניהם: בדיקת התאמה של תנאי החוזה עם נהלי האוניברסיטה, בדיקתו של יועץ המשפטי של האוניברסיטה, משא ומתן עם הקרן לשינוי תנאי חוזה, התייעצות עם גורמי האוניברסיטה השונים כגון יועץ הביטוח והחתמתו של החוקר וסגן נשיא ודיקן למחקר. בדיקות אלה הן חובה ומיועדות לשמור על זכויות החוקר וזכויות אוניברסיטה מול קרנות המחקר ולאפשר לחוקר לנהל את מחקרו על צידו הטוב ביותר.

לאחר סיום תהליך זה, החוזה / מסמך התקשרות עובר לטיפול באגף התקציבים והכספים לחתימת מורשי חתימה אחרים של האוניברסיטה ,לפתיחת תקציב מחקר. מספר תקציב זה יימסר לידי החוקר ולידיעתו.

 

- ניהול תקציבי מחקר: ניהול תקציב המחקר על הוצאותיו השונים הוא אחד מהשירותים החשובים שרשות המחקר מעניקה לחוקר. המידע שלהלן מאפשר לחוקר לתכנן את הוצאות המחקר ולדעת להוציא בפועל את הוצאות השונים, בהתאם לנהלים של אוניברסיטה כמפורט להלן. כאמור, לקרנות שונות נהלים שונים ולכן רשימת הוצאות שלהלן מקבצת בתוכה את ההוצאות המשותפות לרוב הקרנות בלבד.

 


  1. שכר עוזרי מחקר:

כדי להעסיק עוזר מחקר שעלות העסקתו תמומן מתקציבי המחקר של החוקר, יש למלא לכל עוזר מחקר שטרם עבד באוניברסיטה "טופס פרטים אישיים לעובד ארעי" או "טופס פרטים אישיים לעוזר מחקר בחוזה אקדמי" + טופס "הנחיות להעסקה על-פי מינוי אקדמי" בהתאם לסוג העסקתו כמפורט להלן בסעיפים 1.1-1.3. הטפסים נמצאים באתר רשות המחקר בכתובת:

מדור חוזים, תקציבים ובקרה

http://ra2.haifa.ac.il/index.php/procedures-a-forms/internal-forms1

לתשומת ליבכם:

  • את הטפסים העבירו לרשות המחקר לפני תחילת העסקת העובד ולא יאוחר מה-10 לחודש.
  • באחריות החוקר להעביר את הטופס לפני תחילת העסקתו של עוזר המחקר בכדי שביטוחי האוניברסיטה יחולו עליו.
  • באחריות החוקר לציין על הטופס בין היתר את התקציב ממנו יש לממן את שכרו של עוזר המחקר, תאריך תחילת העסקה, תעריף לשעה ואופן העסקתו.
  • האוניברסיטה, כמו כל מעסיק אחר, מחויבת לתשלום "חבות מעבידים" לרשויות המס בגין כל עובד שהיא מעסיקה. לכן עלות שכרו של כל עוזר מחקר כוללת בתוכה מרכיב של חבות מעבידים בגובה של בין 25% ובין 35% משכר הברוטו. האחוז מותנה בתנאים הנלווים שניתן לאשר. האוניברסיטה מחייבת את תקציב המחקר בעלות שכרו של עוזר המחקר.
  • משכר הברוטו כל עוזר מחקר משלם מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכו' בהתאם לנתונים האישיים שלו.

  ניתן להעסיק עוזרי מחקר בשלושה אופנים:

  1.1. שכר לפי שעה: (טופס העסקה רלוונטי: "טופס פרטים אישיים לעובד ארעי")

  עוזר המחקר המועסק לפי שעה, מדווח על שעות עבודתו באמצעות מערכת ממוחשבת "פורטל". כתובת המערכת הינה https://adm.haifa.ac.il. את ההנחיות בהפעלת המערכת ניתן למצוא באתר רשות המחקר תחת הקישוריות שלהלן:

  דף הנחיות לעובד ארעי בפורטל

  http://ra2.haifa.ac.il/index.php/procedures-a-forms/internal-forms1

  מועד תחילת הדיווח תקופת העסקה של העובד הארעי היא מיום 19 בחודש עד ה- 18 שלאחריו. על הסטודנט והחוקר לאשר את הדוח בפורטל לא מאוחר מ- 20 לכל חודש.

  לכל בעיה בנושא ה"פורטל" ניתן לפנות למוקד התמיכה: פנימי 2609, חיצוני 04-8240609

  הטבלה שלהלן מציגה את השכר ברוטו ועלויות השכר לשעה (קיימות מדרגות שכר נוספות).

  שכר ברוטו לשעה

  שכר ברוטו

  (כולל חופש והבראה)

  עלות *

  (תוספת כ-25% עלות)

  הערות

  דרוג

  22-23

  24.54- 23.88

  32.39- 3.52

  סטודנט תואר ראשון

  בהתאם לשנת הלימוד

  24.56

  27.22

  34

  סטודנט תואר שני

  151/24

  30.08

  33.08

  41.35

  סטודנט תואר שלישי

  151/31

  26.57

  29.36

  36.70

  עובד מקצועי

  151/39

  48.00

  51.99

  64.98

  עובד מקצועי

  151/48

  75.00

  80.07

  100.08

  עובד מקצועי

  151/52

  * עלות שכר זו לא כוללת את עלות הנסיעה של עוזר מחקר מביתו לאוניברסיטה ובחזרה,

  העלות היא בהתאם למחיר כרטיס חופשי- חודשי.

   

  1.2. שכר גלובלי: (טופס העסקה רלוונטי: "טופס פרטים אישיים לעובד ארעי")

  החוקר יכול לבחור לשלם לעוזר מחקר סכום גלובלי בעד עבודתו.

  צורת העסקה זו מתאימה אך ורק לעבודות חד פעמיות ועבור עבודות: עריכה, תמלול, הקלדה, ראיונות. הסכום נתון לשיקולו של החוקר. סוג דיווח זה מחויב באישור של אגף משאבי אנוש.

  עוזר מחקר המועסק באופן זה, ימלא פעם בחודש "טופס דיווח לתשלום גלובלי"

  (יש להעביר את הטופס בצורה ידנית) ניתן למצוא את הטופס ב:

  מדור חוזים, תקציבים ובקרה

  http://ra2.haifa.ac.il/index.php/procedures-a-forms/internal-forms1

  יש להעביר את הטופס המלא עד ל- 15 לכל חודש לרשות המחקר כאשר הטופס עונה על הדרישות הבאות:

  על החוקר ועוזר המחקר לדאוג למילוי כל השדות שבטופס (שם, מספר ת.ז., תקופת העבודה, מס' סעיף תקציבי ,חתימות וכו').

  יש לציין מספר שעות העבודה / ראיונות / דפים, ערך שעת עבודה / ראיון / עמוד והסכום הגלובלי ברוטו ומס' ימי העבודה.

  על הטופס להיות חתום ע"י עוזר המחקר והחוקר. טופס שלא חתום כהלכה יוחזר.

   

  1.3. שכר לפי מינוי: (טופס העסקה רלוונטי: "טופס פרטים אישיים לעוזר מחקר בחוזה אקדמי" + "הנחיות להעסקה על-פי מינוי אקדמי")

  החוקר יכול לבחור להעסיק את עוזר המחקר לפי מינוי. פירוש הדבר העסקת עוזר מחקר לפי סכום קבוע ולתקופה קבועה מראש (ללא צורך בהגשת טפסי שכר מדי חודש).

  על החוקר להעביר לרשות המחקר טופס הנחיות להעסקה על-פי מינוי אקדמי שבו יצוין: שם ושם המשפחה של עוזר המחקר, מספר ת.ז., תקופת העסקה (מתאריך ועד תאריך), תיאור התפקיד, היקף המשרה, שכרו הברוטו החודשי, ומספר התקציב לחיוב. כל המינויים האקדמיים כוללים הפרשה לפנסיה עפ"י שיעורים רגילים, חובה לציין האם המינוי כולל או לא הפרשה לקרן השתלמות. את הטפסים יש להעביר לא מאוחר מ-10 לחודש.

  במידה ועוזר המחקר לא הועסק בעבר באוניברסיטה באמצעות מינוי, עליו למלא טופס פרטים אישיים הנקרא: "טופס פרטים אישיים לעוזר מחקר בחוזה אקדמי" כאמור בסעיף 1' דלעיל.

  לתשומת ליבכם: מעקב אחר חופשות של עוזר מחקר המועסק בשכר לפי מינוי, הינו באחריות החוקר.

  -------------------------------------------------------------------------

  הערות:

  - על- פי החוק, אין לפטר עובדת בהריון וחובה להמשיך את העסקתה למשך 3 חודשים אחרי חזרתה מחופשת לידה. להנחיות נוספות נא לפנות לאגף משאבי אנוש.

  - בחודשים בהם חלים החגים, מקדימים את מועד הדיווח. רשות המחקר מעבירה לחוקרים הודעה מוקדמת בנושא.

  - נתוני השכר עשויים להשתנות בהתאם להנחיות הקרנות או נתוני שכר במשק.

  - העסקת עוזר מחקר בעל נתינות זרה, מותנית בקבלת אישור עבודה ממשרד הפנים ולרוב גם אישור הקרן המממן את המחקר. הקושי בקבלת אישור עבודה מחייב את החוקר להתחיל בתהליך קבלת האישורים כמה חודשים לפני תחילת העבודה.

  - בסיום תקופת העסקת עוזרי המחקר החוקרים נדרשים לקיים שימוע ולהעביר הודעה על סיום העסקת העובד לאגף משאבי אנוש (טופס מקוון במערכת הOutlook).

   

    1. 2. מלגות מחקר:

  ניתן להעניק מלגות מחקר לתלמידים בתארים שונים כמפורט להלן.

  תלמיד אשר מקבל שכר מתקציב כלשהו - לא יכול לקבל מלגה מאותו תקציב מחקר.

  2.1. מלגות בתר-דוקטורט (פוסט-דוק): ניתן להקציב החל מ- 61,700 ₪.

  להנחיות ויישום נא לפנות לגב' שושי צלקה טל: 3278 ( 8249278- 04 ).

  2.2. מלגות לתארים מתקדמים: הענקת מלגות לתלמידי תואר שני ושלישי נעשית באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים. את טופסי המלגה יש להגיש במערכת הפורטל האישי של החוקר, לבקשה יש לצרף טופס הצהרת סטודנט מקבל מלגה לתארים מתקדמים.

  2.3. מלגה לתלמידי תואר ראשון: החוקר יכול להעניק מלגת מחקר לתלמיד תואר ראשון בגין הצטיינותו במחקר באמצעות דיקנט הסטודנטים. על החוקר להעביר לרשות המחקר בקשה למתן מלגה מנומקת שתכלול: שם פרטי, שם משפחה ומספר ת.ז. של הסטודנט, סכום לתשלום המלגה ומספר התקציב לחיוב, וכן הסיבות שבגללן החוקר מבקש להעניק לסטודנט את המלגה והצהרות החוקר והסטודנט מקבל המלגה.

  טפסים של הצהרות הסטודנט והחוקר ניתן למצוא באתר רשות המחקר:

   http://ra2.haifa.ac.il/index.php/procedures-a-forms/internal-forms1

   

   

    1. 3. נסיעות בארץ:
     עלות נסיעה של עוזר מחקר מביתו לאוניברסיטה ובחזרה נכללת בתוך 35% חבות מעבידים הנזכר בסעיפי השכר דלעיל. העלות היא בהתאם למחיר כרטיס חופשי- חודשי .
     עבור נסיעות של החוקר / עוזרי מחקר בגין עבודות הדורשות נסיעה אל מחוץ לאוניברסיטה (ראיונות, עבודות שדה וכו') ומבוצעות ברכב פרטי, ניתן החזר של 1.40 ש"ח לק"מ. עלות ההחזר לתקציב כ- 1.75 ₪ לק"מ. החזר הוצאות נסיעה ללא אסמכתאות מאושר רק לעובדים המקבלים שכר.

  ההחזר נעשה לשכרו של עוזר המחקר או החוקר ומחויב במס.

  חוקרים / עוזרי מחקר המציגים אסמכתאות (כרטיסי נסיעה בתחבורה ציבורית, קבלות בגין רכישת דלק) מקבלים את הסכום הנטו של כרטיסי הנסיעה ללא הורדת מיסים.

  מלגאים / פנסיונרים / מתנדבים נדרשים להגיש בקשות בצרוף אסמכתאות בלבד.

  בשני המקרים יש למלא טופס "אש"ל ונסיעות".

   

    1. 4. נסיעות לחו"ל:

  מתקציב המחקר הפנימי: החוקר יכול להשתמש בכספים שברשותו בתקציב המחקר הפנימי לצורך נסיעה לחו"ל רק לאחר ניצול כספי קרן קשרי מדע שברשותו.

  מתקציב המחקר החיצוני: רוב הקרנות הדו-לאומיות כמו G.I.F, קרן הדו-לאומית ארה"ב – ישראל (BSF), D.I.P , ואיחוד האירופאי , מאשרות לחוקרים נסיעה לחו"ל על חשבון תקציבי המחקר, כל זאת לצורך שיתוף הפעולה המדעי בין הצדדים ובתנאי שהנסיעה תוקצבה בתקציב המחקר.

  לקרנות השונות מגבלות שונות:

  חלק מהקרנות מאשרות טיסה במחלקה רגילה בלבד. חריגה מנושא זה דורשת את אישור הקרן.

  G.I.F ו- D.I.P מגבילות את הנסיעה לחו"ל לגרמניה בלבד. נסיעה ליעד אחר דורשת אישור מראש של הקרן.

  הקרן הלאומית למדע - ISF מאשרת נסיעה לחו"ל במקרה שהנסיעה חיונית לביצוע המחקר. על הנסיעה להיות מפורטת בהצעת המחקר בעת הגשת ההצעה. עם זאת, הקרן אףמאשרת הקצבה של 1000$ לנסיעתם של דוקטורנטים או פוסט-דוקטורנטים לחו"ל להשתתפות בכנסים הקשורים למחקר.

  BSF מאשרת נסיעה אך ורק למדינה ולעיר בארה"ב בה שוכן שותפו של החוקר. נסיעה ליעד אחר דורשת אישור מראש של הקרן.

  איחוד האירופי מאשרת נסיעות אך ורק לאירופה . כל נסיעה ליעד אחר מחייבת את אישורו של איחוד האירופי מראש.

  4.1. תהליכי קדם נסיעה: על החוקר שמבקש לנסוע לחו"ל למלא במערכת הפורטל "טופס בקשה לנסיעה מתקציבי מחקר" ולהעבירו כ-14 ימים לפני הנסיעה לרשות המחקר. מטרת הטופס היא לתת לחוקר אמצעים כספיים למימון מוקדם של הנסיעה. על הטופס יש לציין בין היתר את מטרה ויעד הנסיעה, פרוט הסכום המבוקש (מה כלול בו), תקופת הנסיעה וסעיף התקציב לחיוב. בנוסף על החוקר להעריך את עלות נסיעתו - לפי המידע שלהלן - ולציינו על הטופס. במידת האפשר יש לצרף לטופס המקוון אישורים רלוונטיים (כגון: הזמנה לכנס, התכתבות בנוגע למפגש חוקרים).

  לתשומת ליבכם: טופס הנסיעה צריך לסיים את מסלול האישורים לפני מועד הנסיעה

  כרטיס הטיסה: כרטיס הטיסה יכול לכלול בין היתר ובמידה והקרן מאשרת זאת את הוצאות השכרת רכב . ניתן לרכוש כרטיס טיסה בשני אופנים:

  החוקר יכול לרכוש את כרטיס הטיסה באופן עצמאי ולהוסיף את עלות כרטיס הטיסה לסכום שהוא מבקש ולקבלו מראש מהאוניברסיטה.

  החוקר יכול להזמין כרטיס טיסה מסוכנויות נסיעות שונות ולציין זאת על טופס שהוא

  ממלא. במקרה הזה על החוקר או סוכנות הנסיעה לדווח לרשות המחקר- לפני קבלת כרטיס הטיסה - על מטרת הנסיעה, היעד ועלות כרטיס טיסה המשוערת ולקבל את אישורה של הרשות לביצוע עסקה.

  (מידע זה משמש ליצירת התחייבות כספית לכרטיס הטיסה. כרטיס טיסה שיירכש בלי אישורה של רשות המחקר ולא יימצא מקור מימון לכיסוי עלות הכרטיס - לא יכובד).

  על הסוכנות הנסיעה להוציא חשבונית מפורטת ע"ש אוניברסיטת חיפה, תוך ציון שמו החוקר, ולהעבירה לרשות המחקר בהקדם האפשרי. על החוקר לידע את סוכנות הנסיעות שתנאי תשלום של אוניברסיטת חיפה הינם "שוטף + 60 יום" מתאריך החשבונית. נא לציין על הטופס המקוון שכרטיס הטיסה ישולם ישירות מתקציב המחקר.

  אשל ולינה: מידע שלהלן חשוב לתקצוב נסיעות בהצעות המחקר

  הוצאות לינה מוכרות (עם קבלות):

  7 לילות ראשונים עד 239$ ללילה

  8-90 לילות, 75% מההוצאה ולא פחות מ- 104$ ולא יותר מ-178 $ ללילה

  מעל 90 לילות 104 $ ללילה, החל מלילה הראשון

  (בחלק מהמדינות תקרות ההוצאות המוכרות ללינה ואש"ל גבוהות ב- 25%).

  הוצאות אש"ל מוכרות ( ללא קבלות):

  אם נדרש הוצאות לינה כנ"ל עד 67$ ליום ; אם לא נדרשו הוצאות לינה עד 112 $ ליום.

  השכרת רכב - עד 52 $ ליום (קרן GIF מאשר הוצאות רכב רק אם זה לטובת המחקר).

  4.2. תהליכי פוסט נסיעה: לאחר שהחוקר חוזר מהנסיעה עליו לגשת להתחשבנות לגב' אוה רובנר מאגף הכספים והתקציבים (טלפון 2051) ולהביא עימו את כרטיס הטיסה המקורי, דרכון וצילומי הדרכון של עמוד השער עם התמונה וצילום חותמות הכניסה ויציאה מהארץ וכל הקבלות המקוריות המעידות על הוצאות הלינה, אש"ל ונסיעות. במעמד זה תחושב עלות הנסיעה בהתאם לנוהלי האוניברסיטה ותקציב החוקר יחויב או יזוכה בהתאם.

  קרן BSF דורש "דו"ח נסיעה לחו"ל לצורך פעילות אקדמית", לאחר התחשבנות באגף הכספים יש להעביר דוח זה לרשות המחקר.

   

    1. 5. הזמנת חוקרים מחו"ל:

  5.1. תהליכי קדם נסיעה:

  על החוקר שמבקש להזמין חוקר מחו"ל למלא "טופס הזמנת חוקרים מחו"ל" הנמצא ב: http://ra2.haifa.ac.il/index.php/procedures-a-forms/internal-forms1

  ולהעבירו כ - 14 ימים לפני הנסיעה לרשות המחקר. מטרת הטופס היא לוודא את אמצעים כספיים למימון הנסיעה. על הטופס יש לציין הערכה ופירוט לסכום המבוקש (מה כלול בו), תקופת שהיית חוקר אורח וסעיף התקציב לחיוב.
  לתשומת ליבכם, ניתן לשלם הונורריום בעלות 300 ₪ ליום לחוקר אורח (עד 7 ימים בלבד) ועד לסך כולל של 500$. החוקר יכול להזמין כרטיס טיסה מסוכנויות נסיעות שונות. במקרה הזה על החוקר או סוכנות הנסיעה לדווח לרשות המחקר על מטרת הנסיעה לפני קבלת כרטיס הטיסה, ועלות כרטיס טיסה המשוערת ולקבל את אישורה של הרשות לביצוע עסקה.

  (מידע זה משמש ליצירת התחייבות כספית לכרטיס הטיסה. כרטיס טיסה שיירכש בלי אישורה של רשות המחקר ולא יימצא מקור מימון לכיסוי עלות הכרטיס - לא יכובד).

  5.2. תהליכי פוסט נסיעה:
  על מנת להחזיר לחוקר האורח הוצאות שונות (כרטיס טיסה, בית מלון, הונורריום) על האורח למלא טופס "צ'ק ליסט של אורח+הצהרה" (למלאו בהקלדה במחשב בלבד, טופס ידני לא יתקבל), הנמצא ב: http://ra2.haifa.ac.il/index.php/procedures-a-forms/internal-forms1
  , ולחתום על הטופס. על החוקר המזמין להעביר לרשות המחקר את הטופס בצירוף המסמכים הבאים:צילום כרטיס הטיסה, צילום דרכון - עמוד השער עם התמונה, צילום חותמות הכניסה מהארץ וכל הקבלות המקוריות המעידות על הוצאות הלינה, אש"ל ונסיעות. במעמד זה תחושב עלות הנסיעה בהתאם לנוהלי האוניברסיטה ותקציב החוקר המזמין יחויב או יזוכה בהתאם.

   

    1. 6. ציוד וציוד מחשב:

  6.1. הקצבה: לקרנות השונות נהלים שונים בנוגע לציוד. לדוגמא: רוב משרדי ממשלה הממנים תקציבי מחקר אינם מאשרים רכישת ציוד או ציוד מחשב. הקרן הלאומית למדע (ISF) מאשרת רכישת ציוד מחשב וציוד קצה אחר המותנה לבקשה מנומקת מראש. (יש לקרן ISF תכניות מיוחדות לרכישת ציוד יעודי. ראה הנחיות הקרן).
  איחוד האירופאי מאשר רכישת ציוד מחשב אבל אינו מאשר חיוב מע"מ
  .
  במקרה כזה אוניברסיטה מכסה מחצית מעלות המע"מ. מחצית שנייה תכוסה ע"י החוקר ממקורות שלו. כדאי להתייעץ עם רשות המחקר לפני הכנסת סעיף זה לתקציבי המחקר. בכל הנוגע לסוג ולעלות מחשבים וציוד המחשוב אחר, כדאי להתייעץ עם מתאמי המחשוב של הפקולטה. בכל הנוגע לציוד אחר, ניתן לבקש עזרה ממחלקת הרכש של האוניברסיטה.

  6.2. רכש: רכישת כל ציוד ותוכנה נעשית אך ורק באמצעות מערכת הרכש של האוניברסיטה. חריגה מהנחיה זו מותנית באישורו של סגן הנשיא לענייני מינהל. לביצוע הרכש דרך מערכת ה-SAP ולאחר התייעצות עם גורמים המקצועיים, יש לתת את סעיף התקציבי של המחקר למתאם המחשוב. מתאם המחשוב יזין את דרישת הרכש למערכת רכש האוניברסיטה. הדרישה תיבדק ותאושר ע"י רשות המחקר ויועבר לאישור תקציבי לאגף הכספים ולמח' הרכש של אוניברסיטה.

   

  עם זאת ועל פי נהלי אוניברסיטה חוקרים רשאים לבצע רכישה עצמאית, על חשבון תקציבי המחקר שלהם, של תוכנה ופריטי חומרה(כגון: זיכרונות, כרטיסים מסוגים שונים, כוננים), לשימוש במחשבי האוניברסיטה בלבד, עד לסכום כולל של 1,000 ₪ כולל מע"מ. רכישה עצמאית ע"ח תקציב מחקר מחייבת יתרה תקציבית ובמחקר חיצוני מחייבת אישור מוקדם של רשות המחקר, שהרכישה אכן מותרת על-ידי הגורם המממן. עם הצגת קבלה מקורית ובצירוף מספר אינוונטר של המחשב בו יותקן הציוד- יתקבל החזר הוצאות בגין רכישה עצמאית. רכישת ציוד מחו"ל באופן עצמאי מחייב קבלת אישור מראש של מנהל אגף משק ומבנים ו/או סגן הנשיא למינהל.

   

  לתשומת לבכם, עפ"י הנחיות סגן נשיא למנהל רכישת מסכים מעל 22 אינטש ומעל 1,000 ₪, מחייב את אישורו.

   

    1. 7. הדפסות וצילומים ופרסומים:

  7.1. הקצבה: רוב קרנות המחקר מאשרות להקציב סכום בתקציב המחקר בגין הדפסות וצילומים.

   

  7.2. יישום:

  פרסומים – על החוקר לפנות לספקים לקבלת הצעות מחיר, קבלת הצעות מחיר והקמת דרישה במערכת ה-SAP. הדרישה מועברת לאישור רשות המחקר ואגף כספים ולאחר מכן למחלקת הרכש באוניברסיטת חיפה לטיפולה בהזמנה מול הספק הנבחר.

  הדפסות ושכפולים- באוניברסיטה מפעל להדפסות ושכפולים הממוקם בקומת "אפס" במגדל אשכול . החוקר מוזמן להיעזר בהם לביצוע בקשותיו בנושא (טלפון: 2593).

  עפ"י הנחיית מנהל אגף משק ומבנים מתאריך 7.4.2010, יחידות האוניברסיטה חייבות לבצע עבודות שכפול/דפוס במפעל של האוניברסיטה בלבד. כל מי שיחרוג מנוהל זה, יצטרך לשאת בהוצאות אלה מכספו האישי. חשבונית/בקשה להחזר הוצאות שתועבר בגין עבודות שכפול/דפוס לא תשולם, ותועבר אל נחמה ברמן, מנהלת מחלקת הרכש והפרסומים לבדיקה ובירור.

  לשם ביצוע עבודת שכפול/דפוס על החוקר לפנות למפעל הממוקם בקומת אפס במגדל אשכול, לקבל הערכה על עלות הדפסה, לקבל טפסים מתאימים ולהחתים את רשות המחקר על טפסים אלה . מפעל דפוס מחייב את התקציב ישירות בעלות ההדפסה. עלות שכפול כל עמוד (שחור לבן) הינו כ- 0.15 ₪.

  לא ניתן לבקש החזר בגין הוצאות צילומים במקומות אחרים כנגד הצגת קבלה מקורית ללא אישור סגן נשיא למנהל.

   

  אפשרות נוספת העומדת לרשות היא פניה לספקים, קבלת הצעות מחיר והקמת דרישה במערכת ה-SAP. מחלקת הרכש תנהל מו"מ עם מפעל השכפול, ובמידה ולא תינתן עלות מוזלת מהעלות שמציע הספק החיצוני, תבוצע ההזמנה מול הספק החיצוני לבקשת החוקר.

   

    1. 8. ספרות מקצועית:

  הקצבה: רוב קרנות המחקר מאשרות רכישת ספרות מקצועית מכספי מענק המחקר. ניתן לרכוש ספרות מקצועית באמצעות ספריית האוניברסיטה. ניתן גם לרכוש ספרות מקצועית באופן עצמאי בעלות של עד 1,000 ₪ כולל מע"מ לפריט מידע ולבקש החזר הוצאות עם הצגת קבלה מקורית בו מפורטת רשימת פריט המידע הנרכשים ושמות הספרים. ניתן לרכוש פריט מידע מעל ל- 1,000 ₪ כולל מע"מ, באישור סגן נשיא למנהל.ספרים אלה הינם רכושה של אוניברסיטת חיפה.

  הערה: ב- ISF אחוז ההקצבה ל"שונות" (הדפסות וצילומים, פרסום כתבי עת, ספרות מקצועית והוצאות תקשורת) צריך להיות עד גובה של 15% מהתקציב הכללי.

   

   

    1. 9. התקשרות עם ספקים:

  חל איסור מוחלט על פניית החוקר באופן עצמאי לספקים (למעט מקרים של עריכה ותרגום). יש להתייעץ עם רשות המחקר טרם ביצוע ההתקשרות לגבי נוהל פניה תקין.

   

    1. 10. תקורה של האוניברסיטה:

  10.1. גובה התקורה – הקצבה: האוניברסיטה גובה 25% תקורה מכלל ההוצאות בתקציבי קרנות המחקר. להוציא אותן הקרנות המגבילות את התקורה בהנחיותיהן הכתובות (לדוגמא הקרן לאומית למדע והקרן הדו- לאומית - 17%, G.I.F. ו-D.I.P אינן מאשרות תקורה) .

  10.2. פטור מתקורה: החוקר אינו רשאי לוותר על התקורה.

  אישור לפטור מתקורה ניתן על-ידי נשיא האוניברסיטה (פטור מלא) ועל ידי סגן נשיא למחקר (פטור עד גובה 12.5% מההוצאות).

  10.3. החזר התקורה: האוניברסיטה מחזירה תקורה, כדלהלן:

  10.3.1. חוקר השייך למכון, למרכז או למעבדה יוחזרו 25% מגובה התקורה לתקציב מכון/המרכז/המעבדה.

  10.3.2. חוקר שאינו שייך למכון, למרכז או למעבדה, יוכל לקבל החזר תקורה של 12.5% מגובה התקורה לתקציב המחקר הפנימי האישי שלו.

   

  *אחוזים אלה נתונים לשינויים שהנהלה קובעת מעת לעת.

  **חישוב החזרי התקורה נעשה בסוף שנת הלימודים ( בסביבות נובמבר- דצמבר כל שנה) בגין מחקרים שהיו פעילים באותה השנה והינו באחריות אגף הכספים ותקציבים.

    1. 11. הקבלה ( Matching):

  קרנות שונות, דורשות שהחוקר יציג מקורות להקבלה לתקציב הנדרש מהקרן. ברוב המקרים, ניתן להציג, בין היתר, אחוז מסוים משכר החוקרים הראשיים וחוקרי המשנה כהקבלה. במקרים אחרים יש להציג בנוסף לשכר החוקרים גם מקורות כספיים אחרים, אוניברסיטאיים או חוץ אוניברסיטאיים, לצורך הקבלה.

  *** הערה: האחריות להשגת ההקבלה היא בידי החוקר בלבד ****

   

    1. 12. תוספות מחקר:

  תוספות מחקר א' ו-ב': ניתנות כאחוז משכרם לחוקרים הזוכים לתקציבי מחקר חיצוניים –

  המועסקים באוניברסיטה במשרה מלאה בדרגת מרצה ומעלה.

  התוספת ניתנת על פי הנחית ות"ת כדלהלן:

  12.1. תוספת מחקר א':

  ניתנת בגין מחקרים שתקציבם לחוקר/ים ראשיים לשנה הינו למעלה מ-6,000 $. זאת בתנאי שהקרן מאשרת תשלום זה והסכום נכלל בתקציב המחקר. גובה תוספת מחקר א' ונע בין 6% ועד ל- 55% משכר החוקרים, וזאת בהתאם למספר תקציבי מחקר שזכה בהם החוקר ולסכומם הכולל. חישוב תוספת מחקר הינו לפי סכום הזכייה פרשנה פר חוקר.

  12.2. תוספת מחקר ב':

  ניתנת בגין מענקי מחקר אשר תקציבם הכולל לחוקר ראשי לשנה (סה"כ ל-3 חוקרים ראשיים) הינו מ- 6,000$ ומעלה.

  שיעורי תוספת מחקר ב' נעים בין 6% ועד 25% משכר החוקרים והם מחושבים על פי הקריטריונים:

    • אם הסכום הוא בין 6,000 $ לבין 12,000 $ - 6%
    • אם הסכום הוא בין 12,001 $ לבין 20,000 $ - 12%
    • אם הסכום הוא בין 20,001 $ לבין 45,000 $ - 20%
    • אם הסכום עולה על 45,001 $ - 25%

  ניתן לקבל 5% נוספים אם החוקר זכה בשניים או יותר מענקים העולים מ- 10,000 $ כל אחד בחישוב

  שנתי.

  חישוב תוספת מחקר ב' הינו לפי סכום הזכייה לשנה לחוקר (סך מענק המחקר מחולק בין כל

  החוקרים השותפים בו).

  חוקר אשר אינו נמנה עם הסגל בכיר ואין לו משרה מלאה לא זכאי לתוספת זו. כמו כן, חוקרים

  הנמצאים בשבתון או בפנסיה גם הם אינם זכאים לתוספת מחקר ב'.

  תוספת זו ממומנת ע"י האוניברסיטה.

  12.3. תוספת מחקר א'+ב':

  כאשר לחוקר מספר מענקים המזכים בתוספת מחקר א' + תוספת מחקר ב' במקביל עפ"י הנחיית ות"ת נערך חישוב מיוחד לזכאות החוקר, ניתן לקבל הסבר ברשות המחקר לאופן חישוב הזכאות.

  יש להתייעץ עם רשות המחקר בעת הכללת סכום תוספת מחקר א' בהצעות התקציב.

  במידה והקרן מאשרת לחוקר לגבות תוספת מחקר א' מתקציב המחקר, החוקר לא יכול לוותר על זכות זה לטובת קבלת תוספת מחקר ב'.

  חישוב ודווח תוספות מחקר א' ו-ב' לאגף משאבי אנוש של אוניברסיטה הם באחריותה של רשות המחקר.

    1. 13. מערכת ניהול מחקרים:

  מערכת ניהול המחקרים החדשה מאפשרת לחוקרים צפייה בהוצאות, התחייבויות ויתרות הרשומים בתקציבי המחקר שלהם.

  ניתן לאשר גישה לצפייה במערכת גם לעוזרי מחקר, נדרש להעביר טופס בקשה לאריה מרקו.

  הקישור למערכת נמצא בפורטל האישי של החוקר -< הפורטל שלי -< התפריט שלי -< מערכת ניהול מחקרים.

  https://adm.haifa.ac.il/ICSLogin/?"https://adm.haifa.ac.il/irj

   Home מימון כיצד להכין את תקציב המחקר שלך