RA Staff

רשות המחקר – בניין אשכול, קומה 21


לשכת סגן הנשיא ודיקן המחקר

שם ותפקיד

דוא"ל

חיצוני

פנימי

חדר

פרופ' עדו יצחקי – סגן נשיא ודיקן למחקר

izhaki@research.haifa.ac.il

04-8240622

2622

2115

ד"ר שרון לינק- מנהל רשות המחקר

slink@univ.haifa.ac.il

04-8240622

2622

2117

פרופ' דן פלד- יועץ בכיר וראש היחידה לממדי תפוקות מחקר

dpeled@econ.haifa.ac.il

04-8240084

2084

רבין 7056

נגה אריאל-נבו- ראשת לשכת סגן הדיקן למחקר

nariel@univ.haifa.ac.il

04-8240625

2625

2117

 

 

היחידה למדדי תפוקות מחקר

שם ותפקיד

תחומי עיסוק

דוא"ל

חיצוני

פנימי

חדר

גלעד בר-לבב

מדדי תפוקות מחקר

gbarlevav@univ.haifa.ac.il

04-6647976

7196

2106

 

 

קדם מחקר

ייעוץ מדעי

שם ותפקיד

תחומי עיסוק

דוא"ל

חיצוני

פנימי

חדר

ברינה-פראן סלומון– יועצת מדעית

ייעוץ מדעי וסיוע בכתיבה ובהכנת הצעות למממנים חיצוניים

bsolomon1@univ.haifa.ac.il

04-8240164

2164

2107

 

מדור מידע ושירותי מחקר

שם ותפקיד

תחומי עיסוק

דוא"ל

חיצוני

פנימי

חדר

שושי צלקה- רמ"ד מידע ושירותי מחקר

איתור מידע, ייעוץ וליווי בהגשה למממנים חיצוניים

szalka@univ.haifa.ac.il

04-8249278

3278

2111

מיכל ברקאי

איתור הזדמנויות להגשה, הפצת מידע וטיפול בהצעות מחקר

mbarkai@univ.haifa.ac.il

04-8288652

8652

2112

שנטל אשר

ועדות אתיקה, עמיתי מחקר וחוקרים נלווים, הצעות מחקר

casher@univ.haifa.ac.il

04-8240495

2495

2112

 

מדור אירופה

שם ותפקיד

תחומי עיסוק

דוא"ל

חיצוני

פנימי

חדר

צביה בקר – רמ"ד דסק אירופה

טיפול וייעוץ בהגשות במסגרת ה- Horizon 2020

tbeker1@univ.haifa.ac.il 

04-8288485

8485

2108

עירית שקד-וינדהולץ

איתור הזדמנויות להגשה וייעוץ במסגרת ה- Horizon 2020

ishakedw@univ.haifa.ac.il

04-8288653

8653

2110

 

 

 

ניהול, תפעול ופרוייקטים

שם ותפקיד

תחומי עיסוק

דוא"ל

חיצוני

פנימי

חדר

אריה מרקו - סגן מנהל רשות המחקר וממונה על פרויקטים

אחראי על הפעלת המחקרים: תקצוב, ניהול ובקרה של כלל תקציבי המחקר

amarco@univ.haifa.ac.il

04-8288874

 

8874

 

2102 א'

 

מחשוב ומערכות מידע

שם ותפקיד

תחומי עיסוק

דוא"ל

חיצוני

פנימי

חדר

אבי טייב

אחראי מחשוב ומערכות מידע, מתן סיוע טכני במחשוב רשות המחקר ובמכונים ומרכזי המחקר

ataieb@univ.haifa.ac.il

04-8249254

3254

2101 א'

 

מדור מחקרים

שם ותפקיד

תחומי עיסוק

דוא"ל

חיצוני

פנימי

חדר

רו"ח מור זקס רמ"ד תקציבי מחקר

ניהול ובקרת מענקי מחקר חיצונייםתקציבי מחקר במימון קרנות מחו"ל (כולל קרנות דו-לאומיות)

mzachs@univ.haifa.ac.il

04-8240549

2549

2113

לילך אורון

ניהול ובקרת מענקי מחקר חיצוניים-ממממנים ישראליים תרומות מממנים ישראליים (מלבד ISF ומלבד קרנות לא ממשלתיות בתחום הבריאות)

larzi@univ.haifa.ac.il

04-8288148

 

8148

 

2105

אילנה גלוטמן -אסף

ניהול ובקרת מענקי מחקר חיצוניים של הקרן הלאומית למדע (ISF) ושל קרן גרמניה-ישראל (GIF)

 

iglotman@univ.haifa.ac.il

 

04-8240169

2169

2114

אסף בן-עוז

ניהול ובקרת מענקי מחקר חיצוניים

basaf@univ.haifa.ac.il

04-8249240

3240

2114

 

תקציבי מחקר פנימיים ופרויקטים

שם ותפקיד

תחומי עיסוק

דוא"ל

חיצוני

פנימי

חדר

ניר אדלסברג

ניהול ובקרת מענקי מחקר חיצוניים-תקציבי פרויקטים, תקציבי מכונים ומרכזי מחקר (כולל תקציבי מחקר פנימיים של המכונים ומרכזי המחקר)

 

nadelsber@univ.haifa.ac.il

 

04-8288965

8965

2102

ענבל גוברמן

ניהול ובקרת תקציבי מחקר פנימיים (למעט תקציבי מכונים ומרכזים), תקציבי החזרים, ניהול ובקרת תקציבי מחקר חיצוניים של קרנות לא ממשלתיות בתחום הבריאות

 

imizrahi@univ.haifa.ac.il

 

04-8240566

2566

2102

 

מחקרים מורכבים

שם ותפקיד

תחומי עיסוק

דוא"ל

חיצוני

פנימי

חדר

פולי טורק

ניהול ובקרת תחום מחקרים מורכבים, בכפיפות למנהל רשות המחקר

prazilov@univ.haifa.ac.il

04-8288651

8651

2109

 

מדור תפעול

שם ותפקיד

תחומי עיסוק

דוא"ל

חיצוני

פנימי

חדר

כרמית כהן

החזר הוצאות ותשלום לספקים בתקציבי מחקר חיצוניים, אישור דרישות רכש ושריונים

kmor@univ.haifa.ac.il

04-8249024

3024

2116

שרון בן-סימון

שכר והעסקה בתקציבי מחקר, מינויים ומלגות בתקציבי מחקר, תוספות מחקר

ssimon@univ.haifa.ac.il

04-8249505

3505

2116

שרון הרוש

החזר הוצאות ותשלום לספקים בתקציבי מחקר פנימיים, נסיעות לחו"ל, קופה קטנה

sharush@staff.haifa.ac.il

04-8288035

8035

2110

 

 

מדור בקרה ודיווח

שם ותפקיד

תחומי עיסוק

דוא"ל

חיצוני

פנימי

חדר

רו"ח ינאי כהן- רמ"ד בקרה ודיווח

בקרה שוטפת ואישורים תקציביים, הפקת דוחות לממנים - קרנות חו"ל, חתימה על חוזי מחקר

ycohen7@univ.haifa.ac.il

04-6647943

7143

2103

רו"ח מונא חאג'

בקרה שוטפת ואישורים תקציביים, גבייה במחקרים, הכנת דוחות ודיווחים

mhaj1@univ.haifa.ac.il

04-6647942

7142

2101

תהילה ונונו

בקרה שוטפת ואישורים תקציביים, הפקת דוחות לממנים - קרנות ישראליות וגבייה במחקרים (חל"ד)

tvanunu@univ.haifa.ac.il

04-6647941

7141

2101

איתי אספלר

בקרה שוטפת ואישורים תקציביים, גבייה במחקרים, הכנת דוחות ודיווחים

iaspler@staff.haifa.ac.il

04-6647997

7197

2104